Er verandert heel wat op het gebied van de sociale voordelen RIZIV: de procedure 2021 werd opgestart, er zijn nieuwigheden voor bepaalde beroepen en het Akkoord 2022-2023 voor artsen en tandartsen werd gepubliceerd.

1. Uw sociale voordelen 2021: aan de slag

De online procedure voor het verkrijgen van uw sociale voordelen 2021 werd opgestart. Alles gebeurt op uw beveiligde ruimte MyRiziv.

Eerste stap

Indien u een sociaal VAPZ hebt bij Amonis, dan hebben wij uw contract opgeladen in MyRiziv.
Controleer meteen of Amonis is aangeduid als uw pensioeninstelling.

Opgelet

  • Amonis staat niet vermeld? Neem zo vlug mogelijk contact op met ons.
  • Hebt u één of meerdere VAPZ RIZIV-contract(en) bij andere pensioeninstellingen/verzekeraars? U kan een bericht ontvangen waarin u wordt gevraagd om hen aan te duiden in MyRiziv.be/Sociaal-statuut. U hoeft hier niet op in te gaan.

En vervolgens?

Van juli tot augustus: u kan het door het RIZIV berekende bedrag op MyRiziv consulteren en, indien nodig, aanvullende informatie geven.

In september: het RIZIV bepaalt het bedrag van uw sociale voordelen. U hebt 60 dagen de tijd om dit te betwisten.

Van september tot januari: het RIZIV stort het bedrag van uw sociale voordelen.

Dit zijn de RIZIV-bedragen bevestigt door het RIZIV:

Bedragen 2021, per beroep
Arts 5.088,58 euro of 2.400,40 euro
Arts-specialist in opleiding (ASO) en huisarts in opleiding (HAIO) 6.351,21 euro
Tandarts 3.232,32 euro
Apotheker 3.099,43 euro,  2.324,56 euro of 1.549,73 euro
Kinesitherapeut 2.847,45 euro, 2.128,38 euro of 1.610,68 euro
Logopedist 2.695,13 euro of 1.306,74 euro
Verpleegkundige 544,47 euro

Specifiek Covid: reductie van de activiteitsdrempel

Door de COVID-19-pandemie werden heel wat zorgverleners verplicht om hun professionele activiteiten te verminderen. Het RIZIV heeft daarom beslist om de minimale activiteitsdrempel, die het recht op de sociale voordelen RIZIV bepaalt, te verlagen. De reductiepercentages per beroepscategorie moeten nog worden bevestigd door het RIZIV. We houden u op de hoogte. Vergeet niet regelmatig onze nieuwsberichten te raadplegen op www.amonis.be.

2. Nieuwigheden voor bepaalde beroepen

  • Militaire -, school- en gevangenisartsen, artsen verbonden aan het Fedasil, artsen tewerkgesteld in gespecialiseerde- of revalidatiecentra, artsen werkzaam als hygiënist, artsen die de transfusiegeneeskunde beoefenen, … (met uitzondering van uitsluitend administratieve taken): u kan aanspraak maken op de sociale voordelen op voorwaarde dat u een minimale activiteitsdrempel kan aantonen (die naargelang de situatie kan worden uitgedrukt in nomenclatuurverstrekkingen of in een minimaal aantal gepresteerde uren per week).
  • Stomatologen: indien u een erkenning hebt als arts én als tandarts, heeft u slechts recht op de sociale voordelen van één van de twee. U dient zelf de keuze te maken of u de sociale voordelen aanvraagt als arts dan wel als tandarts.
  • Apothekers-biologen: u zal dezelfde drempels moeten respecteren en u zal recht hebben op dezelfde bedragen als artsen-specialisten in klinische biologie.

3. Akkoord artsen en tandartsen 2022-2023

Er werd een akkoord voor de jaren 2022 en 2023 afgesloten. Indien u uw e-mailadres aan de administratie hebt doorgegeven, hebt u in principe een samenvatting van dit akkoord ontvangen in uw eHealthBox. U had tot 9 maart (tandartsen) of 10 maart (artsen) om u gedeeltelijk te conventioneren of u deconventioneren. Hebt u niet gereageerd, dan wordt u als volledig geconventioneerd beschouwd. Uw positie ten opzichte van de conventie is geldig voor 2022 en 2023.

U hebt wel de mogelijkheid om van mening te veranderen voor 2023. In dit geval moet u dit zelf aan het RIZIV laten weten voor 15 december 2022, via uw beveiligde ruimte MyRiziv. Het RIZIV stuurt geen communicatie om u te informeren over deze mogelijkheid.

Vragen bij dit artikel? Advies nodig?

Onze experten helpen u graag verder. Contacteer ons.