Sinds enkele jaren kan iedereen via mypension.be zijn wettelijk pensioendossier en de aanvullende pensioenen van de 2e pijler raadplegen. Snel en gemakkelijk. Het is natuurlijk van essentieel belang te begrijpen waar deze cijfers mee overeenstemmen en hoe deze cijfers te rijmen zijn met uw jaarlijks overzicht van Amonis.

Alle pensioeninstellingen moeten jaarlijks bepaalde informatie over de aanvullende pensioenen van hun klanten/leden bezorgen aan de gegevensbank DB2P (zie kader). Het is deze informatie die u kan terugvinden als u inlogt op mypension. Deze transparantie is in het belang van de burger die op die manier toegang heeft tot de cijfers van al zijn pensioenplannen. De benamingen van bepaalde concepten verschillen echter voor de pensioenfondsen. Gevolg: de cijfers die u terugvindt op mypension en de cijfers op het Pensioenoverzicht dat u jaarlijks van Amonis ontvangt, lijken niet overeen te komen. Beiden zijn nochtans correct, maar het is essentieel om dit volgens het juiste schema te lezen. Hieronder een voorbeeld gebaseerd op het sociaal VAPZ.

Wat kan u terugvinden op mypension.be?

In de loop der jaren heeft het officiële pensioenportaal de voor burgers beschikbare gegevens uitgebreid. De nu beschikbare informatie:

  • het wettelijk pensioen
  • het VAPZ (sociaal en gewoon)
  • de IPT
  • de groepsverzekering
  • de POZ

Wat is DB2P?

DB2P is de databank van de aanvullende pensioenen van de 2e pijler, opgebouwd in België en in het buitenland. Deze databank wordt beheerd door Sigedis, die de op mypension zichtbare cijfers doorgestuurd krijgt van de professionele pensioeninstellingen. Sigedis brengt op haar beurt de pensioeninstellingen op de hoogte van de pensioengerechtigde leeftijd van hun leden/klanten om de opname van het aanvullende pensioen te coördineren.