Nieuwe aftrekbare plafonds, belastingschijven, wettelijke uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en sociale bijdragen voor zelfstandigen. Update 2024.

1. Aftrekbare plafonds in 2024, in:

Sociaal VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen): tot 4.562,82 euro
Bereken uw persoonlijk maximum sociaal VAPZ.

VAPZ : tot 3.965,77 euro
Bereken uw persoonlijk maximum VAPZ.

Pensioensparen (30% belastingvermindering): 1.020 euro

Pensioensparen (25% belastingvermindering): 1.310 euro

Langetermijnsparen (federaal niveau): 2.450 euro

2. Belasting inkomsten 2024 in de Personenbelasting 2025

Belastingschijven Toegepaste aanslagvoet*
0 tot 15.820 euro 25%
15.820 tot 27.920 euro 40%
27.920 tot 48.320 euro 45%
Boven 48.320 euro 50%
* exclusief gemeentelijke taks

3. Wettelijke uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid

Maandelijkse brutobedragen op 1/1/2024

Zelfstandige Tot en met de 7e dag Vanaf de 1e dag (indien de ongeschiktheid meer dan 7 dagen duurt)1
Alleenstaand

Gezinshoofd

Samenwonend

 

0 euro

 

1.574,56 euro

1.986,92 euro

1.207,70 euro

1Bedragen voor de zelfstandige die zijn onderneming niet stopgezet heeft
Loontrekkende 1e maand Van 2de tot 12de maand Vanaf het 2de jaar
Alleenstaand

Gezinshoofd

Samenwonend

100% loon
betaald door de werkgever
2.745,88 euro1 2.517,09 euro2

2.974,74 euro3

1.830,60 euro4

1, 2, 3,4 Respectievekijk 60%, 55%, 65% en 40% van een jaarinkomen geplafoneerd tot 54.918,27 euro

4. Zelfstandigen: uw voorlopige trimestriële sociale bijdragen in 2024

Zelfstandige in definitief regime (na 3 volledige kalenderjaren activiteit)

Uw netto belastbaar beroepsinkomen voor 2021, geïndexeerd Jaarlijks tarief toegepast op de inkomensschijf Trimestrieel tarief toegepast op de inkomensschijf Voorlopige trimestriële sociale bijdragen1
0 tot 16.861,46  euro Minimale bijdrage van 864,15 euro
16.861,46 tot
72.810,95 euro
20,5% 5,125% 864,15 tot
3.731,56 euro
72.810,95 tot
107.300,30 euro
14,16% 3,54% 3.731,56 tot
4.952,48 euro
Meer dan
107.300,30 euro
0% 0% Maximale bijdrage: 4.952,48 euro
1Exclusief beheerskosten eigen aan de verzekeringsfondsen

Zelfstandige starters

Jaarlijks tarief toegepast op een forfaitair inkomen van 16.861,46 euro Voorlopige trimestriële sociale bijdragen1
Onvolledig jaar

1ste volledige kalenderjaar

2de volledige kalenderjaar

3de volledige kalenderjaar

20,5% 864,15 euro
1Exclusief beheerskosten eigen aan de verzekeringsfondsen