U spaart voor uw pensioen, dat is een goede zaak. In geval van voortijdig overlijden wordt een overlevingspensioen uitgekeerd aan uw begunstigde(n). Amonis biedt u de keuze uit 3 opties bij de aanduiding van de begunstigde(n).  Hebt u deze 3 opties goed begrepen en hebt u er goed over nagedacht?

Hoe kiest u uw begunstigden?

Amonis biedt 3 opties. Opgelet, u kan slechts één optie kiezen, het is niet mogelijk om ze te combineren.

Om onze uitleg te illustreren, gaan wij uit van een concreet voorbeeld:  Olivier, gehuwd, wiens naaste familie bestaat uit 3 kinderen, 2 broers en een tante.

Optie 1: de standaardvolgorde van prioriteit

In de pensioenovereenkomst is een standaardvolgorde van begunstigden vastgelegd. Zij worden in categorieën ingedeeld. Als u tevreden bent met deze categorieën en hun volgorde, hoeft u niets te doen bij het afsluiten van uw VAPZ-contract. Het is deze optie die standaard wordt toegepast:

  1. Echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner
  2. Kind(eren)
  3. Samenwonende partner die geen wettelijk samenwonende partner is
  4. Ouders
  5. Broers en zussen, evenals halfbroers en halfzussen

Op het moment van overlijden wordt nagegaan of er een levende begunstigde van de eerste categorie is. Zo niet, wordt overgegaan naar de volgende categorie, enzovoort.

Het overlevingspensioen wordt altijd gelijk verdeeld onder de begunstigden van eenzelfde categorie.

Concreet:

Als Oliviers vrouw nog in leven is op het moment van overlijden, ontvangt zij het volledige overlevingspensioen. Anders wordt het overlevingspensioen in gelijke delen uitgekeerd aan de in leven zijnde kinderen. Als Oliviers vrouw en kinderen niet meer in leven zijn op het moment van overlijden, zullen zijn 2 broers de begunstigden ervan zijn.

Optie 2: de generieke aanduiding

Met deze optie kan u één of meer categorie(ën) kiezen uit de categorieën in de standaardvolgorde.
Het overlevingspensioen wordt gelijk verdeeld over de categorieën die u hebt gekozen. U hebt echter de mogelijkheid om een precieze verdeling (uitgedrukt als percentage) tussen deze categorieën te definiëren.
Als er meerdere begunstigden binnen de categorieën zijn, zal de verdeling tussen deze begunstigden steeds in gelijke delen geschieden.

Concreet:

Olivier heeft de categorieën ‘kinderen’ en ‘broers en zussen’ als begunstigden gekozen. Hij wil echter voorrang geven aan zijn kinderen, dus wijst hij 75% van zijn overlevingspensioen toe aan deze categorie en 25% aan de categorie broers en zussen. In geval van overlijden ontvangt elk kind een derde van 75% (25% van het totale overlevingspensioen) en elke broer de helft van 25% (12,5% van het totale overlevingspensioen).

Optie 3: de nominatieve aanduiding

In dit geval is er geen sprake meer van een categorie, maar van een of meer begunstigden die u bij naam noemt. Deze optie biedt u de mogelijkheid een of meer begunstigden te kiezen buiten de hierboven genoemde categorieën. Ook kan u bijvoorbeeld één van uw kinderen of twee van uw drie kinderen als begunstigde(n) aanduiden.

Standaard wordt het overlevingspensioen gelijk verdeeld onder de genoemde begunstigden. U kan deze verdeling echter naar eigen wens wijzigen.

Concreet:

Als Olivier wil dat zijn tante de begunstigde wordt van het overlevingspensioen, moet hij optie 3 kiezen en zijn tante bij naam aanduiden, aangezien zij in geen van de categorieën van optie 1 of 2 opgenomen is. Noch zijn vrouw, noch zijn kinderen of broers komen dan in aanmerking voor het overlevingspensioen.

Opgelet: de opties zijn niet cumuleerbaar: u kiest optie 1 of optie 2 of optie 3.

Als u Amonis niet op de hoogte hebt gebracht van uw keuze inzake de aanduiding van de begunstigde(n), zal optie 1 van toepassing zijn in geval van voortijdig overlijden.

Als u uw keuze wilt wijzigen, kan u gebruik maken van het document dat u elk jaar bij het pensioenoverzicht ontvangt.

Als u hebt gekozen voor optie 2 of optie 3, is het raadzaam om de aanduiding van uw begunstigde(n) te herzien als er een verandering optreedt in uw gezinssituatie, met name een verandering in uw burgerlijke staat.

Indien er een testament bestaat waarin het Amonis VAPZ-contract uitdrukkelijk wordt vermeld, heeft dit testament voorrang op de bij Amonis gekozen begunstigingsclausule.