Indexatie, nieuwe wettelijke of fiscale bedragen, maximaal aftrekbaar, pensioencijfers, uitkeringen arbeidsongeschiktheid, sociale bijdragen van zelfstandigen …
Een overzicht van de geactualiseerde bedragen 2023.

1. Hoeveel kan u aftrekken in 2023 voor:

Sociaal VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen): tot 4.440,43 euro
Bereken uw persoonlijk maximum sociaal VAPZ.

VAPZ tot 3.859,40 euro
Bereken uw persoonlijk maximum VAPZ.

Pensioensparen (30% belastingvermindering): 990 euro

Pensioensparen (25% belastingvermindering): 1.270 euro

Langetermijnsparen (federaal niveau): 2.350 euro

2. Hoe zullen uw inkomsten in 2023 belast worden in de Personenbelasting?

(belastingschijven toegepast op uw inkomen van 2022)

Belastingschijven Toegepaste aanslagvoet*
0 tot 13.870 euro 25%
13.870 tot 24.480 euro 40%
24.480 tot 42.370 euro 45%
Boven 42.370 euro 50%
* exclusief gemeentelijke toeslagen

3. Wat zijn de maximum- en minimumbedragen van het wettelijk rustpensioen op 01/03/2023?

Deze maandelijkse bedragen zijn brutobedragen, voor een volledige loopbaan (45 jaar)

Minimum Maximum
Zelfstandige

Alleenstaand

Gezinshoofd

 

1.637,00 euro

2.045,60 euro

 

1.952,16 euro

2.437,19 euro

Jaarlijks inkomensplafond 2022 waarmee rekening gehouden werd bij de berekening : 65.899,36 euro
Loontrekkende

Alleenstaand

Gezinshoofd

 

1.637,00 euro

2.045,60 euro

 

3.575,90 euro

4.469,90 euro

Jaarlijks inkomensplafond 2022 waarmee rekening gehouden werd voor de berekening: 71.519,98 euro

4. Wat zijn de maximale en minimale wettelijke uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid op 01/03/2023?

Deze maandelijkse bedragen zijn bruto

Zelfstandige Tot en met de 7e dag Vanaf de 1e dag (indien de arbeidsongeschiktheid meer dan 7 dagen duurt)1</sup<
Alleenstaand

Gezinshoofd

Samenwonend

0 euro

 

1.513,46 euro

1.900,60 euro

1.160,64 euro

1Bedragen voor de zelfstandige die zijn onderneming niet stopgezet heeft
Loontrekkende 1e maand Van 2e tot 12e maand Vanaf het 2e jaar
Alleenstaand

Gezinshoofd

Samenwonend

100% loon
betaald door de werkgever
2.662,92 euro1

 

2.440,88 euro2

2.884,70 euro3

1.775,28 euro4

1, 2, 3, 4Respectievelijk 60%, 55%, 65% en 40% van een jaarinkomen geplafonneerd tot 53.256,09 €

5. Zelfstandige: hoeveel bedragen de voorlopige trimestriële sociale bijdragen in 2023?

Zelfstandige in definitief regime (na 3 volledige kalenderjaren activiteit)

Uw netto belastbaar beroepsinkomen voor 2020, geïndexeerd Jaarlijks tarief toegepast op de inkomensschijfs Trimestrieel tarief toegepast op de inkomensschijf Voorlopige trimestriële sociale bijdragen1
0 tot 16.409,20 euro Minimale bijdrage van 840,97 euro
16.409,20 tot 70.857,99 euro 20,5% 5,125% 840,97 tot 3.631,47 euro
70.857,99 tot 104.422,24 euro 14,16% 3,54% 3.631,47 tot 4.819,65 euro
Meer dan 104.422,24 euro 0% 0% Maximale bijdrage: 4.819,65 euro
1Exclusief beheerskosten eigen aan de verzekeringsfondsen

Zelfstandige starter

Jaarlijks tarief toegepast op een forfaitair inkomen van 16.409,20 euro Voorlopige trimestriële sociale bijdragen1
Onvolledig jaar

1e volledige kalenderjaar

2e volledige kalenderjaar

3e volledige kalenderjaar

20,5% 840,97 euro
1Exclusief beheerskosten eigen aan de verzekeringsfondsen