Afgelopen juni is advocaat Frédéric de Cambry toegetreden tot de Algemene Vergadering van Amonis.

Al op erg jonge leeftijd droomde hij ervan om zakenman te worden … Uiteindelijk is hij de juridische weg opgegaan. Frédéric de Cambry is een zelfstandig advocaat gespecialiseerd in fiscaal recht, verzekeringen en pensioenen. Ethiek en respect voor juridische normen zijn kernwaarden voor hem.

Naar eigen zeggen heeft Frédéric de Cambry, 42 jaar, een traditionele weg afgelegd. Na zijn humaniora-opleiding in Bergen is hij rechten gaan studeren “want je kan altijd overgaan van de juridische naar de economische wereld, maar niet andersom”. In 2003 heeft hij zijn diploma behaald aan de UCLouvain, waarna hij zich verder heeft gespecialiseerd aan de Universiteit Utrecht (Master of Law, European and International Law, 2004) en later aan de Solvay Brussels School of Economics and Management (master-na-master, Fiscaal Management, 2010). Zo was de weg geëffend voor de balie, maar toch verliep zijn carrière zo dat hij zich meer en meer toelegde op fiscaal recht, verzekeringsdossiers en pensioenkwesties …

Zin en waarden

Eind 2003 ging de carrière van Frédéric de Cambry uit de startblokken in een advocatenkantoor in Bergen dat later Philippe & Partners werd. “Maar na 4 jaar praktijkervaring kwam de privésector mij zoeken. Ik heb dan heel even gewerkt als bediende, eerst bij AG Insurance en nadien bij Amonis (glimlacht). Dankzij deze werkervaring heb ik van binnenuit de waarden van Amonis leren kennen. Door zijn heel specifieke marktpositie is Amonis een ware diamant.”

Nu is Frédéric de Cambry weer zelfstandige, want hij wou terug naar de balie. Daar heeft hij vrij spel om interne missies bij zijn cliënten te leiden, maar ook om zijn projecten uit te bouwen. Zoals met de advocatenvereniging Ethikos Lawyers, opgericht in 2019. “We wilden ons onderscheiden door de focus te leggen op het ethische bewustzijn in het professionele leven, met name op het gebied van Compliance. Dat sluit erg aan bij de mentaliteit van de jongste generaties. Als jongeren zich professioneel engageren, ambiëren ze vooral zingeving en waarden, en niet alleen maar brood op de plank.”

Rendement en diensten

Afgelopen juni is Frédéric de Cambry toegetreden tot de Algemene Vergadering (A.V.) van Amonis. Daar vertegenwoordigt hij de advocatuur. “Oorspronkelijk was Amonis een vzw en dat belangeloze karakter is er nog steeds. Er moeten geen aandeelhouders vergoed worden. Amonis heeft het over leden, niet zozeer over klanten. Amonis werd, historisch gezien, opgericht door artsen om elkaar te steunen en solidariteit tot stand te brengen, maar deze waarden zijn universeel en staan nu open voor advocaten en andere vrije beroepen.”

Zijn er andere redenen waarom met name jonge advocaten Amonis als een toekomstige partner zouden moeten overwegen? “Ik haal eerst het rendement aan, want dat is een goede vergelijkingsfactor. De A.V. van Amonis heeft zijn rendement voor 2021 gebracht op 4,5% netto en gaat daarbij in tegen wat er op de markt gebeurt. Dat is indrukwekkend! Vanwaar die beslissing? Gewoonweg om het sterke verlies aan koopkracht van zijn leden tegen te gaan! Dat is je reinste logica … maar ze zijn de enigen die dat doen. Dan heb je nog de dimensie van de diensten die de Amonis-experten verlenen. Bovenop het ondersteunen van mijn jonge confraters bij al hun administratieve stappen, hebben ze oor voor hun persoonlijke situatie, met name als het gaat over de dekking bij arbeidsongeschiktheid. Doorgaans dekken de verzekeraars van de balie alleen maar volledige arbeidsongeschiktheid. Het is alles of niets. Stel nu dat een jonge advocaat kampt met een burn-out. Hij wil niet in onmin raken met zijn stagemeester, zijn eerste cliënten verliezen, of een lopend dossier afbreken, én hij wil op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in de wetgeving … hij zal weer aan de slag willen, al was het maar deeltijds. De gedeeltelijke dekking van de ongeschiktheid is dus van groot belang en die is inbegrepen bij Amonis.”

Heb jij vragen over Amonis?

Ben je nog geen lid en wil je graag genieten van onze uitstekende voorwaarden?

Ben je lid en wil je meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met ons: