Artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, logopedisten en vroedvrouwen: op 20 december werden de nieuwe akkoorden goedgekeurd. Wat te doen in afwachting van de publicatie indien u uw conventie-status ten opzichte van 2023 verandert?

Nieuwe akkoorden en overeenkomsten

Artsen

 • Nieuw akkoord voor 2024 en 2025
 • Bedragen van de RIZIV-premies 2024: volledig geconventioneerd = 5.881,81 euro / gedeeltelijk geconventioneerd = 2.774,59 euro / Artsen in opleiding = 7.916,68 euro

Tandartsen :

 • Nieuw akkoord voor 2024 en 2025
 • Bedrag van de RIZIV-premie 2024: 3.736,19 euro

Kinesitherapeuten

 • • Overeenkomst M/24 voor 2024 en 2025
  • Bedrag van de RIZIV-premie 2024 nog niet bepaald

Logopedisten

 • • Overeenkomst R/24 voor 2024 en 2025
  • Bedrag van de RIZIV-premie 2024 nog niet bepaald

Vroedvrouwen

 • Bijlage aan de huidige overeenkomst waarin verschillende verbintenissen van de vertegenwoordigers van de beroepsorganisaties en de Minister worden geformaliseerd

Wat te doen in afwachting van de publicatie als u uw conventiestatuut verandert?

Deze teksten zouden begin 2024 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd moeten worden. Wat te doen in afwachting?

U was gedeconventioneerd in 2023 en wenst volledig geconventioneerd te zijn in 2024? Om te kunnen genieten van de RIZIV-premie past u vanaf nu de geconventioneerde tarieven toe.

U was gedeconventioneerd in 2023 en wenst gedeeltelijk geconventioneerd te zijn in 2024 (artsen en tandartsen)? Om te kunnen genieten van de RIZIV-premie past u vanaf nu de geconventioneerde tarieven en specifieke uurroosters toe die eigen zijn aan een gedeeltelijke conventie.

U was volledig geconventioneerd in 2023 en wenst volledig of gedeeltelijk te deconventioneren in 2024? U blijft de geconventioneerde tarieven toepassen tot het nieuwe akkoord.

Amonis zal haar leden persoonlijk informeren zodra de teksten gepubliceerd zijn.