Naast zijn privépraktijk is Justin Tsogo ook medeoprichter van de ‘Association Belgo-Camerounaise pour la Santé Buccale’ en bestuurder van Wereldtandartsen.

Sinds zijn aankomst in België in 1988 dankzij een studiebeurs, heeft Justin Tsogo zich altijd ingezet voor de minstbedeelden, zowel bij ons als in Kameroen, zijn land van herkomst.

Met een vader die werktuigkundige is voor achtereenvolgens Air France, Air Afrique en Cameroon Airlines, maakt Justin Michel Tsogo al op heel jonge leeftijd kennis met Europa – vanaf 9 maanden. Dankzij zijn verdienstelijk schoolparcours krijgt hij een staatsbeurs om in het buitenland universitaire studies te doen. Hij wil chirurg worden. Hij komt eind 1988 in België aan met dit doel voor ogen…

Vrijwilliger in de Marollen

Tijdens zijn studies aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Namen krijgt Justin Tsogo te maken met een moeilijke financiële situatie.  Gehaast om aan de slag te gaan, heroriënteert hij zich en begint tandheelkunde te studeren aan de Université Libre de Bruxelles, waar hij in 1995 afstudeert.  De jonge tandarts blijft in België en herinnert zich de inaugurele rede van president Kennedy: “Vraag niet wat uw land voor u kan doen – vraag wat u kan doen voor uw land.” Daarom grijpt hij zijn stages in het Sint-Pietersziekenhuis en het medisch centrum César De Paepe aan om ‘iets terug te geven’ aan het land dat hem had verwelkomd en opgeleid. “Anderhalf jaar heb ik samengewerkt met Tandartsen Zonder Grenzen in de Marollen met een veelheid aan mensen met uiteenlopende achtergronden.”

Tijd voor een eigen praktijk

Justin Tsogo, die tot dan toe altijd op vrijwillige basis werkte, wordt ingehaald door de dagelijkse realiteit. Hij moet een belangrijke beslissing nemen want het loon van zijn echtgenote is niet langer toereikend en zijn gezin breidt uit. Hij spreekt zijn reserves aan en opent begin 1997 een privépraktijk in Anderlecht … “Ik ben van nul begonnen en ik ben er nog steeds (brede lach)!” Bij het begin van zijn carrière besluit hij om zich aan te sluiten bij Amonis (zie hieronder). Gedurende een tiental jaar breidt de tandarts zijn patiëntenbestand geleidelijk aan uit en ontwikkelt hij zijn praktijk. “ Wanneer de gelegenheid zich voordeed verstrekte ik daarnaast gratis zorg in samenwerking met de OCMW’s”.

Terugkeer naar zijn land

De behoefte om hulp te verlenen aan de bevolking in zijn land van herkomst krijgt in 2011 de overhand. “Samen met twaalf in België gevestigde Kameroeners hebben we de ‘Association Belgo-Camerounaise pour la Santé Buccale’ (ABCSB) opgericht. Voor elke missie zetten we onze knowhow in om de praktijk van onze collega’s ter plaatse te verbeteren. Samen met de vzw Wereldtandartsen richten we nu ook duurzame zorginfrastructuren op (Makak in 2017, Belabo in 2019).” De vrijwilligers sparen hun krachten niet en nemen soms risico’s, zoals wanneer zij zich opstellen in de buurt van gebieden die door Boko Haram worden bezet.

Wij werken soms met vijf tandartsen op negen vierkante meter, zoveel volk is er. Per missie verzorgen we tot 600 personen”, getuigt Justin Tsogo

Een tandheelkundig centrum in Yaoundé

Als ex-voorzitter van de ABCSB en als bestuurder van de vzw Wereldtandartsen sinds 2017, heeft Justin Tsogo een nieuwe horde genomen:  met zijn spaargeld en een banklening in Yaoundé een centrum voor mondzorg en opleiding laten bouwen! “Ik werd getroffen door de extreme armoede in bepaalde wijken van de hoofdstad waar ik vandaan kom. Dit gebouw zal dienstdoen als hub voor de missies van Wereldtandartsen, zowel voor de behandeling en de opslag van het materiaal , als om mijn collega’s in alle veiligheid op te leiden en onderdak te bieden.” Voelen zijn patiënten in Anderlecht zich soms niet in de steek gelaten? “Ze zeggen me dat ik moeilijk te bereiken kan zijn, maar hun ogen stralen als ik uitleg waarom en het wordt me onmiddellijk vergeven (glimlach).”

Amonis, aan zijn zijde van bij de aanvang

– Justin Tsogo sloot zich aan bij Amonis in 1998, op een sleutelmoment in zijn beroepsloopbaan: de opening van zijn tandartspraktijk in Anderlecht. De geconventioneerde tandarts koos voor een Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen, gefinancierd door de sociale voordelen RIZIV, en voor een contract Gewaarborgd Inkomen

– Een contract Gewaarborgd Inkomen dat snel wordt geactiveerd … “Mijn familie en ik werden het slachtoffer van een carjacking. Ik weigerde de sleutels af te geven. Gelukkig hebben ze niet geschoten! Maar ik kreeg een harde klap en zakte in elkaar.” Hersenschudding. Justin Tsogo werd verschillende keren opgenomen in het ziekenhuis. “Ik was anderhalve maand niet in staat om te werken, en Amonis was een enorme hulp.”

Uw steun geven

Wereldtandartsen: www.wereldtandartsen.be

(de vzw organiseert projecten ten voordele van de tandheelkundige zorg voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in vele landen ter wereld).