ProGezondheid zal in de komende dagen openen. Als u geconventioneerd was in 2023, dan is het belangrijk om te controleren of uw dossier in orde is. Hoe gaat u te werk, welke bedragen en welke bijzonderheden per beroep?

1. Concreet, wat moet u doen?

  • Vanaf ProGezondheid open is: heel eenvoudig, ga gewoon naar ProGezondheid/Sociaal-statuut en controleer of Amonis is aangewezen als uw verzekeraar/pensioeninstelling om uw RIZIV-premie 2023 te ontvangen.
    Is dit niet het geval? Neem zo snel mogelijk contact op met ons.
    U hebt nog geen RIZIV-VAPZ-contract? Neem zo snel mogelijk contact op met ons om dit in orde te brengen.
  • In juli-augustus: nadat het RIZIV uw activiteitsdrempels heeft gecontroleerd, kan u het premiebedrag controleren dat het RIZIV voor u heeft berekend. Als het bedrag niet correct lijkt, hebt u 2 maanden de tijd om bijkomende informatie op te laden.
  • In september: het RIZIV brengt u op de hoogte van het definitieve bedrag van uw RIZIV-premie 2023. U hebt 60 dagen de tijd om het te betwisten indien u dat wenst.
  • Van september tot januari: het RIZIV betaalt de premies

2. Hoeveel?

Uw beroep Bedrag van de RIZIV-premie 2023
Tandartsen 3.523,05 euro voor volledige of gedeeltelijke conventionering
Verpleegkundigen 593,44 euro (tot 150.000 euro terugbetaalde bedragen aan uw patiënten)
Kinesitherapeuten 3.422,71 euro (3.000 tot 6.500 M-prestaties)
2.558,37 euro (2.300 tot 2.999 M-prestaties)
1.936,07 euro 1.500 tot 2.299 M-prestaties)
Logopedisten 2.937,54 euro (2.000 tot 4.000 R-prestaties)
1.424,27 euro (900 tot 1.999 R-prestaties)
Artsen 5.546,26 euro voor een volledige conventionering
7.465,04 euro voor artsen-specialisten en huisartsen in opleiding
2.616,30 euro voor een gedeeltelijke conventionering
Apothekers 3.378,21 euro (19 tot 28 uren/week)
2.533,63 euro (28 tot 38 uren/week)
1.689,11 euro (38 uren/week en meer)
Vroedvrouwen 593,44 euro (minstens 150 V-prestaties)

3. Bijzonderheden per beroep

  • Stomatologen

U hebt recht op de RIZIV-premie als arts of als tandarts (het is niet mogelijk om de twee te combineren). Het is dus belangrijk om de optie te kiezen die het beste bij u past, afhankelijk van bijvoorbeeld uw activiteitsdrempels.

Wat ziet u op ProGezondheid?

Als u als arts voldoet aan de voorwaarden om de RIZIV-premie te krijgen, zal ProGezondheid u standaard de RIZIV-premie voor artsen voorstellen. Als u uw bedrag als tandarts wilt evalueren, moet u contact opnemen met het RIZIV.

Voldoet u niet aan de voorwaarden als arts maar wel als tandarts, dan krijgt u de RIZIV-premie voor tandartsen.

  • Artsen gespecialiseerd in gerechtelijke geneeskunde, in klinische genetica en artsen met een RIZIV-nummer eindigend op 000, 001, 002 en 009

Herinnering: u hebt onder bepaalde voorwaarden ook recht op de RIZIV-premie (sinds de RIZIV-premie 2022).

Amonis: het beste globaal NETTO-rendement 2021 en 2022

Ter herinnering: In 2021 en 2022 heeft Amonis 4,5%  globaal NETTO-rendement uitgekeerd*

En uitstekend nieuws: 4,50% zal opnieuw voorgesteld worden aan de Algemene Vergadering voor 2023*

Geen beheerskosten en beperkte instapkosten

Zonder twijfel, het beste RIZIV-VAPZ-contract !

 

*Rendement 2023 onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering in juni 2024. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Nog geen RIZIV-VAPZ-contract?

We zorgen dat u zo snel mogelijk in orde bent! Maak een afspraak of doe het nodige online.