De procedure “Sociale voordelen 2022” is van start gegaan op ProGezondheid. Was u geconventioneerd in 2022? Dan loont het de moeite om na te gaan of alles in orde is. En bovendien is er goed nieuws: sommige categorieën artsen hebben voor het eerst recht op de sociale voordelen.

Een overzicht:

  • Welke bedragen per beroep en wat moet u doen ?
  • Wat brengen ze op, uw sociale voordelen RIZIV?
  • Nieuw recht op sociale voordelen voor artsen-specialisten in gerechtelijke geneeskunde en in klinische genetica, en artsen waarvan het RIZIV-nummer eindigt op 000, 001, 002 en 009
  • Stomatologen, blijf aandachtig

1. Sociale voordelen 2022: hoeveel?

Bedragen sociale voordelen RIZIV 2022 zoals gepubliceerd op de website van het RIZIV:

Beroep Bedrag
Artsen 5.128,78 € (totaal geconventioneerd)
+ 1.272,60 € (artsen in opleiding)
2.419,36 € (gedeeltelijk geconventioneerd)
Tandartsen 3.257,86 €
Kinesitherapeuten 1.790,34 € (1.500 tot 2.299 M prestaties)
2.365,79 € (2.300 tot 2.999 M prestaties)
3.165,07 € (3.000 tot 6.500 M prestaties)
Apothekers 1.561,97 € (19 tot 28 uren/week)
2.342,92 € (28 tot 38 uren/week)
3.123,92 € (vanaf 38 uren/week)
Verpleegsters 548,77 € (tot 150.000 € terugbetaalde bedragen aan uw patiënten
Logopedisten 1.317,06 € (900 tot 1.999 R prestaties)
2.716,42 € (2.000 tot 4.000 R prestaties)

2. Concreet, wat moet u doen?

Vanaf nu: ga naar ProGezondheid/Sociaal-statuut en controleer of Amonis correct is aangeduid als uw verzekeraar/pensioeninstelling die uw sociale voordelen 2022 zal ontvangen.

Juli – augustus: het RIZIV zal uw activiteitsdrempels controleren. Vanaf juli kan u het bedrag van de sociale voordelen controleren dat het RIZIV voor u berekend heeft. Indien het bedrag u niet correct lijkt, hebt u 2 maanden om aanvullende informatie te uploaden.

September: het RIZIV informeert u over het definitieve bedrag van uw sociale voordelen RIZIV. U hebt 60 dagen om dit te betwisten indien u dit wenst.

September – januari: het RIZIV doet de betalingen.

3. Wat brengen uw sociale voordelen RIZIV op?

Amonis geeft hetzelfde rendement voor uw sociale voordelen als voor uw persoonlijke bijdragen:

  • 1,2% basisinterest in 2023,
  • vermeerderd met een eventuele winstdeelname.

Zo wordt bijvoorbeeld voor 2022 een globaal nettorendement van 4,50% toegekend1.

In concreto:

voor een lid dat 100.000 euro op zijn pensioenrekening heeft staan en aan de voorwaarden voldoet voor de winstdeelname, betekent dit 4.500 € interest voor het jaar 2022!1 !

1Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering op 10 juni 2023, en volgens de toekenningsvoorwaarden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

4. Artsen-specialisten gerechtelijke geneeskunde, klinische genetica en artsen waarbij het RIZIV-nummer eindigt op 000, 001, 002 en 009: recht op de sociale voordelen 2022.

Goed nieuws. Het RIZIV heeft u opgenomen in de procedure “sociale voordelen 2022”.

Hebt u een mededeling ontvangen van het RIZIV waarin staat dat u aan de basisvoorwaarden voldoet?
Dan betekent dit dat u in aanmerking komt voor de sociale voordelen RIZIV 2022.

Opgepast : Om ze te ontvangen, moet u in 2022 een sociaal VAPZ hebben afgesloten.

Hebt u dat nog niet gedaan? Contacteer ons zo snel mogelijk om alles in orde te brengen.

Concreet, wat moet u doen?

Ga naar ProGezondheid/Sociaal-statuut en controleer of Amonis vermeld staat als uw verzekeraar/pensioeninstelling. Is dit niet het geval? Contacteer ons zo snel mogelijk.

En daarna?

Een activiteitsdrempel werd vastgesteld: 25.000 € of 12.500 € (verlaagde drempel) jaarlijkse terugbetaling aan uw patiënten of ten minste 13 uur per week klinische activiteit (6,5u voor de verlaagde drempel).

In juli,gaat het RIZIV na of u aan één van deze activiteitsdrempels voldoet. U kan dan op ProGezondheid/Sociaal-statuut nagaan op welk bedrag aan sociale voordelen u volgens het RIZIV recht hebt.
Krijgt u niet het bedrag dat u verwacht of hebt u er geen recht op? U krijgt dan 2 maanden de tijd om bijkomende informatie op te laden, onder meer het bewijs dat u minstens 13 uur (of 6,5 uur) per week een klinische activiteit uitoefent.

In september krijgt u het definitieve bedrag te zien dat het RIZIV u zal toekennen. U hebt dan 60 dagen de tijd om het te betwisten.

Tussen september en januari, als u er recht op hebt, stort het RIZIV het bedrag op uw sociale VAPZ-rekening Amonis.

Een bijzonderheid voor artsen waarvan het RIZIV-nummer eindigt op 000: bij uw eerste inschrijving bij het RIZIV met een nummer dat eindigt op 000, bijvoorbeeld in het jaar van uw promotie, en als u dit nummer hebt behouden tot 31 december, dan wordt de drempel die op u zal worden toegepast verlaagd pro rata het aantal dagen waarin u bij het RIZIV was ingeschreven. Het bedrag van uw sociale voordelen RIZIV wordt berekend pro rata het aantal volle maanden van uw inschrijving.

5. Stomatoloog

U hebt recht op de sociale voordelen RIZIV, ofwel als tandarts ofwel als arts. U kan beide niet combineren.

Het is dus belangrijk om de meest voordelige optie voor u te kiezen, in functie van bijvoorbeeld uw activiteitsdrempels.

Op uw beveiligde ruimte ProGezondheid/Sociaal-statuut hebt u automatisch toegang tot uw sociale voordelen als arts. Om uw recht op sociale voordelen als tandarts te beoordelen, moet u contact opnemen met het RIZIV.

Vragen over dit artikel?

Contacteer onze experts voor meer info. Contacteer ons.