En welke zekerheid voor uw kapitaal?

Ontdek de niet te missen bedragen van de sociale voordelen RIZIV, en waarom Amonis het verschil maakt!

Bedrag van de sociale voordelen RIZIV 2022 (artsen en apotheker-biologen: bedrage 2023, onder voorbehoud van publicatie. Andere beroepen: bedragen 2022, laatst gepubliceerd op de website van het RIZIV)

Beroep Bedrag
Artsen en apotheker-biologen 7.465,04 euro rekening houdend met het supplement dat je tijdens je stagejaren wordt toegekend
Tandartsen 3.257,86 euro
Apothekers 3.123,92 euro vanaf 38 uren activiteit/week
2.342,92 euro van 28 tot 38 uren activiteit/week
1.561,97 euro van 19 tot 28 uren activiteit/week
Kinesitherapeuten 3.165,07 euro van 3.000 tot 6.500 M-prestaties/jaar
2.365,79 euro van 2.300 tot 2.999 M-prestaties/jaar
1.790,34 euro van 1.500 tot 2.299 M-prestaties/jaar
Logopedisten 2.716,42 euro van 2.000 tot 4.000 R-prestaties/jaar
1.317,06 euro van 900 tot 1.999 R-prestaties/jaar
Verpleegsters 548,77 euro van 33.000 tot 150.000 euro/jaar terugbetaald aan je patiënten

Hoe ze aanvragen? Klik hier

Amonis, je kapitaal in alle veiligheid

Net als verzekeringsmaatschappijen en banken is Amonis verplicht om de geldende wetgeving inzake de bescherming van je kapitaal na te leven (Artikel 47 van de VAPZ – Wet op de Aanvullende Pensioenen).

Volgens dit artikel: wanneer je met pensioen gaat, ontvang je minstens de bijdragen die je hebt gestort, inclusief de instapkosten, min de solidariteitsbijdragen (waarmee je solidariteitsdekkingen werden gefinancierd).

En een uitstekend rendement!

1,2% basisinterest in 2023, vermeerderd met een eventuele winstdeelname.
Bij wijze van voorbeeld: 4,50% globaal nettorendement toegekend voor het jaar 2022*.

*Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst