Het pensioensparen krijgt nog te vaak de voorkeur, en dat terwijl het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) voordeliger is. Ook voor geconventioneerde loontrekkenden. Een woordje uitleg.

Het VAPZ en het pensioensparen zijn twee manieren om uw wettelijk pensioen aan te vullen aan fiscaal interessante voorwaarden. Voor beiden kan u bijdragen storten over hetzelfde fiscale jaar. Maar voor een maximaal voordeel, moet u de zaken wel in de juiste volgorde aanpakken.

Jaarlijks aftrekbaar maximumbedrag

De mogelijkheden tot storten en de fiscale aftrekbaarheid zijn hoger bij een VAPZ. Voor 2021 mag u de volgende bedragen storten:

  • Voor een sociaal VAPZ: tot 9,4% van uw netto belastbaar beroepsinkomen(1), met een plafond van 4.440,43 euro.
    Voor een gewoon VAPZ (zonder solidariteit) kan u tot 8,17% van uw netto belastbaar beroepsinkomen(2) inbrengen, met een maximum van 3.859,40 euro.
  • Bij pensioensparen zijn er twee plafonds mogelijk: u kan kiezen tussen 990 euro of 1.270 euro, elke optie geeft recht op een specifieke belastingaftrek.
(1)Zelfstandigen: uw geherwaardeerd inkomen van 2020  /  Loontrekkenden : uw inkomen van 2023
(2)Zelfstandigen: uw geherwaardeerde inkomen van 2020, het gewoon VAPZ is niet toegankelijk voor loontrekkenden

Fiscale behandeling van de bijdragen

Het VAPZ maakt deel uit van de tweede pensioenpijler, die fiscaal voordeliger is dan de derde pijler, waar pensioensparen deel van uitmaakt.

  • VAPZ: de bijdragen worden afgetrokken van de hoogste schijf van uw inkomen. Vanaf een jaarlijks inkomen van 46.440 euro komt u terecht in de hoogste aanslagschijf van 50%. U recupereert dus 50% van uw VAPZ-bijdrage onder de vorm van een belastingbesparing.
    Bij zelfstandigen kan het belastingvoordeel ook nog samengaan met een daling van de sociale bijdragen. Deze worden immers berekend op basis van het beroepsinkomen, verminderd met de VAPZ-bijdragen.
    In totaal wordt er geschat dat u tot 62% van de betaalde premies kan recupereren via de fiscale en parafiscale besparingen.
  • Pensioensparen: levert een belastingvoordeel op, dat afhangt van het gestorte bedrag: 30% voor een storting van 990 euro, 25% voor een storting van 1.270 euro.

Concreet

*Voor een netto belastbaar beroepsinkomen van meer dan 46.440 euro, en rekening houdend met een gemeentebelasting van 8%

 

De juiste volgorde

Het VAPZ biedt meer voordelen: u spaart en trekt jaarlijks een groter bedrag af en bovendien is uw belastingvoordeel groter. Aangezien de beide producten complementair zijn, bestaat de optimale oplossing erin eerst het maximumbedrag voor het VAPZ te storten volgens uw beroepsinkomen, en vervolgens het maximum te storten voor het pensioensparen.

Het sociaal VAPZ ook voor loontrekkenden

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kan u ook van het sociale VAPZ gebruik maken als loontrekkende, op voorwaarde dat u geconventioneerd bent.

Hoeveel mag u storten voor een sociaal VAPZ?

Neem een kijkje op onze berekeningstool: www.amonis.be/bijdrage.

Vragen over dit artikel? Nood aan advies?

Contacteer onze experts voor meer info. Contact ons