Is het voorschot op polis voor de aankoop van een onroerend goed, dat Amonis net als de meeste verzekeraars aanbiedt, in alle gevallen een tovermiddel? Wij hebben de objectieve mening gevraagd van een onafhankelijke deskundige die lang in de banksector heeft gewerkt.

De aankoop of renovatie van een woning financieren is niet gemakkelijk, vooral niet voor de jongsten onder ons. De verleiding is groot om gebruik te maken van de mogelijkheid van een voorschot op uw VAPZ- of RIZIV-contract. De wet staat immers toe om een deel van uw VAPZ te gebruiken binnen een welomschreven kader. Het voorschot moet worden gebruikt voor het verwerven, bouwen, verbeteren, herstellen of verbouwen van een onroerend goed dat in de Europese Economische Ruimte is gelegen en belastbare inkomsten oplevert.

Is deze oplossing hét tovermiddel voor de financiering van een deel van uw project, zoals sommige makelaars of bankiers voorstellen? Wij vroegen Frank Hendriks van FS Advies om zijn mening. Hij is een onafhankelijke deskundige op het gebied van financieel advies die jarenlang voor een grootbank heeft gewerkt. Van meet af aan wijst hij op het belang van een analyse van uw algemene behoeften en uw levensplan als klant, en niet van wat de instelling te bieden heeft.

 

Hoe werkt dit?

Aangezien uw VAPZ niet vóór de pensioengerechtigde leeftijd mag worden gebruikt, lijkt het voorschot op polis op een lening die u wordt toegestaan door uw pensioeninstelling. Er zal u dus een interestvoet worden aangerekend. En deze interestvoet zal hoger zijn dan die van een klassieke lening: het verschil tussen beiden bedraagt ongeveer 0,6%. U zal dus aan het einde van de rit een hoger bedrag hebben terugbetaald.

Voorbeeld: laten we aannemen dat u 500.000 euro wilt lenen, hetzij via een klassieke lening aan 0,8% of via een voorschot aan 1,4% (verschil van 0,6% tussen de twee oplossingen). Als alle veronderstellingen gelijk zijn, betaalt u 541.078 euro terug in het geval van de klassieke lening en 639.109 euro in het geval van het voorschot. Een verschil van bijna 100.000 euro, wat verre van verwaarloosbaar is.

In het geval van het krediet zal u een recht op hypotheekvestiging  moeten voorleggen. De meeste banken stellen zich echter soepel op tegenover vrije beroepen en eisen slechts een zeer beperkte hypotheek. Bij een voorschot op polis is geen hypotheek vereist, aangezien de polis zelf deze garantie vormt. Totale kost: 4.300 euro, wat nog steeds een verschil van 95.000 euro oplevert.

Hoeveel voorschot kan u opnemen?

Na 5 of 6 jaar sparen zal u een bedrag bereikt hebben dat in de meeste gevallen rond de 25.000 euro ligt. U krijgt niet al dit spaargeld als voorschot, aangezien alle instellingen het voorschot beperken tot een percentage van het belegde spaargeld. Het is van belang te beoordelen of de operatie de moeite waard is, wetende dat u deze zal moeten aanvullen met een andere lening.

Sommige instellingen bieden voorschotten op toekomstige bijdragen (persoonlijk of RIZIV). Dit laat u toe een hoger bedrag te lenen, maar bindt u aan uw VAPZ- of RIZIV-polis. En als u voor de RIZIV-optie hebt gekozen, verbindt u er zich ook toe om tot het einde van uw loopbaan geconventioneerd te blijven (op straffe van zelf een groot bedrag aan het pensioen terug te moeten betalen).

Na een loopbaan van bijna 32 jaar bij een grootbank wilde Frank Hendriks zijn expertise voor 100% aan zijn klanten wijden. Hij richtte FS Advies op, een kantoor dat gespecialiseerd is in financieel advies, en kan nu elke bank uitkiezen op die sterkte die best aansluit bij de behoeften van zijn klant.

Voor- en nadelen van het voorschot op polis?

Als nadeel moet vooral worden gewezen op de hogere kosten van deze oplossing. Zoals gezien loopt het verschil met een lening van 500.000 euro al snel op tot 95.000 euro. En dit verschil wordt groter voor jongeren omdat de leentermijn langer is en de interest dus langer loopt.

Een ander nadeel is dat u voor de rest van uw loopbaan “gebonden” bent aan uw VAPZ – RIZIV polis. Als het om een RIZIV-polis gaat, bent u ook gebonden aan uw blijvende conventionering. Het is echter moeilijk te weten hoe uw carrière zich zal ontwikkelen.

Het voorschot op polis heeft ook voordelen, zoals de vermijding van notariskosten en het feit dat het krediet wordt toegekend ongeacht uw financiële situatie, wat in sommige gevallen interessant kan zijn. Bovendien zijn de maandelijkse betalingen zeer laag omdat u het geleende kapitaal vaak in één keer terugbetaalt aan het einde van uw loopbaan, zodat de maandelijkse betalingen alleen bestaan uit de aflossing van de rente. In ons voorbeeld: 580 euro per maand voor een lening van 500.000 euro, vergeleken met 2.254 euro per maand voor een klassieke lening. Het is dus niet nodig om een deel van uw loon hieraan te besteden. Wanneer u daarentegen met pensioen gaat, betaalt u het geleende kapitaal in één keer terug met het pensioenkapitaal dat verder werd opgebouwd door uw VAPZ-RIZIV polis. Het is belangrijk te weten dat de banken andere oplossingen bieden die u in staat stellen kleine aflossingen te doen: modulaire leningen, uitstel van betaling van kapitaal voor kortere of langere periodes of gepersonaliseerde afbetalingsplannen.

Hoe zit het ondertussen met uw pensioen?

Het voorschot op polis komt overeen met de financiering door de 2e pijler van wat de 5e pijler van uw pensioen wordt genoemd (de onroerend goed pijler). Het doel van de 2e pijler is echter om u een aanvullend pensioen te verschaffen waarmee u na uw pensionering een zekere levensstandaard kan handhaven. De operatie kan gevaarlijk zijn voor uw pensioen, omdat het vandaag de dag van essentieel belang is om een aanvulling te hebben op het wettelijk pensioen wanneer u met pensioen gaat. En het zal nog belangrijker worden wanneer u zelf met pensioen gaat. Het is beter om twee keer na te denken vooraleer uw pensioenkapitaal op te offeren ten voordele van de financiering van vastgoed, vooral omdat er mogelijkheden zijn om uw 2de pijler (uw VAPZ) te behouden en tegelijk uw 5de pijler (vastgoed) te financieren tegen een lagere kost…

Welke conclusie te trekken?

Hoewel het voorschot op polis voordelen heeft, het blijft een dure oplossing. En u mag ook niet uit het oog verliezen dat de terugbetaling u op lange termijn bindt. Blijft u geconventioneerd tot aan uw pensioen zodat uw sociale voordelen RIZIV op uw pensioenrekening blijven gestort worden om de maandelijkse aflossingen te betalen of om voldoende kapitaal op te bouwen om het pensioen terug te betalen? En als u geconventioneerd blijft, wilt u dan voor de belegging van uw sociale voordelen RIZIV aan dezelfde instelling gekoppeld blijven, met het risico op rendementsverlies? Het is belangrijk dat u alle alternatieven overweegt voordat u een beslissing neemt die u voor vele jaren kan binden. Een deskundige die de sector kent, zal u objectief advies kunnen geven op basis van uw situatie. Leven en carrière zijn uniek voor eenieder, dus is het van essentieel belang om voor elke klant de passende oplossing te zoeken. Deze oplossing is voor iedereen verschillend.

Vragen over dit artikel?

Contacteer onze experts voor meer info. Contacteer ons